flere

Forsikring

Det er lejers ansvar at sørge for forsikring af egne ejendele, der medbringes/placeres i lokalerne, da udlejers forsikring kun dækker bygninger og udlejers løsøre.

I lokaler med trægulve er det lejers forpligtelse at sørge for at der ved dans og bevægelsesfag ikke bruges sko, der kan påføre gulvene skader, f.eks. sorte streger og trykmærker efter stilet- eller andre hæle. Lejer er i sådanne tilfælde ansvarlig for genopretning af gulvenes stand.

Som bruger af husets lokaler er man ifølge loven: "erstatningspligtig for skader som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans husstand, eller andre som han har givet adgang til det lånte." Det vil sige, at du som underskrivende bruger også er ansvarlig for skader, som dine gæster forvolder.

Hvis lejer er en selvstændig virksomhed påhviler ethvert ansvar som måtte påfalde lejer i forbindelse med udførelse af virksomhed i lokalerne lejeren. (Et eksempel: Hvis en danseskole lejer en sal og slutter af med at vaske gulv, men glemmer at sætte et skilt op, der advarer om at gulvet er glat, så hæfter danseskolen for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af det glatte gulv).