flere

Parkering

Vester Alle 8, Aarhus C:

Hvis lejer har behov for det, kan der sammen med nøglen udlånes ét gæsteparkeringskort. Kortet giver ret til at parkere i forbindelse med fester lørdage og søndage, men kun på de pladser i gården, der ikke i forvejen er lejet af andre (se skiltningen). Der er for tiden kun 6-7 pladser ledige (der er ingen pladser ledige på fredage).

Der kan ikke gives garanti for at pladserne er ledige, da der er udstedt en række VIP-gæstekort til parkeringspladsen, som giver udvalgte personer adgang til at holde på de samme usolgte pladser lørdag/søndag. Vær opmærksom på at p-pladsen er under City-parkerings opsyn og der vanker bøder, hvis man holder der uden tilladelse.

Gæsteparkeringskort udleveres af pedellerne (oftes i forbindelse med udlevering af nøgle til lejemålet). De kontaktes på tlf. 22 20 49 58.

Fra -gårdsiden -9