flere

Rengøring/pedeller

Lejer betaler minimum 950 kr. for obligatorisk rengøring ved fester. Er der meget beskidt og rodet efter festen og det tager længere tid end vi almindeligvis beregner til at gøre rent, opkræver vi efterfølgende betaling for ekstra timer á 300 kr.

Lejer skal altid aflevere lejemålet på følgende måde: 

Café Nicolai:

 • afrydning og afvaskning af borde samt stole
 • bordene sættes på plads (se opstilling på døren til serviceskabet)
 • stolene sættes op på bordene
 • fjernelse af flasker/affald (benyt containerne i gården)
 • gulvet skal grovfejes

Køkken:

 • opvask og optælling af alt lejet service, som herefter placeres i serviceskabet
 • madvarer og affald fjernes (benyt containerne i gården)
 • kaffemaskine tømmes og rengøres
 • evt. udlånt køkkengrej rengøres og placeres på rullebord
 • alle flader rengøres
 • gulvet grovfejes

Lokale 1.05:

 • afrydning og afvaskning af borde og stole
 • borde og stole sættes på plads langs væggene
 • gulvet grovfejes